Személyi edzés Budapesten konditeremben 13 kerület - ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1.    Bevezető rendelkezések 

STRUVE Corporation Kft.

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy teljes körűen szabályozza a STRUVE Corporation Kft. adószám: 26686347-2-13; cégjegyzékszám: 13 09 198712; székhely cím: 2600 Vác Nagymező utca 9. 1. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) az Optime szoftverrendszer igénybevételével, a www.struvefitness.hu. honlapon elérhető webáruház felhasználásának, valamint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás általános szerződési feltételeit. A Szolgáltatást igénybe vevő  által a webáruházban leadott megrendelésekre vonatkozóan elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Szolgáltató, és a Szolgáltatást igénybe vevő között.

2.    Általános és értelmező rendelkezések

A webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel és bankkártyás fizetéssel történő vásárlással a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő  között. A szerződés az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződésekre vonatkozó szabályok a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján minősül szerződésnek, melynek tartalma kizárólag elektronikusan kerül iktatásra és archiválásra és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A Felhasználó a webáruház honlapján történő regisztrációval, a megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen Általános Szerződési Feltételek a www.struvefitness.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő és Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

2.1.  Az ÁSZF hatálya

2.1.1.    Az ÁSZF személyi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató, mint eladó és a Szolgáltatást igénybe vevő, mint vevő között, a webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel létrejött minden jogviszonyra., mely az ÁSZF 3. pontja szerint visszaigazolásra került.

2.1.2.    Az ÁSZF tárgyi hatálya

Jelen ÁSZF teljes körűen és automatikusan szabályozza a Szolgáltató, mint eladó és a Szolgáltatást igénybe vevő, mint vevő között létrejött adásvételi, 

2.1.3.    Az ÁSZF területi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató, mint eladó és az Szolgáltatást igénybe vevő, mint vevő közötti valamennyi, Magyarország területén létrejött jogügyletre, mely a webáruházon keresztül történik.

2.1.4.    Az ÁSZF időbeli hatálya

Jelen ÁSZF annak közzétételének napjával lép hatályba azzal, hogy az egyes Szolgáltatást igénybe vevők vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései a webáruház honlapján történő regisztrációval, a megrendelés leadásával egyidejűleg válnak kötelező erejűvé. Jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása, vagy módosítása esetén. A felek jogviszonyában az egyes cselekmények megítélése során, illetve esetleges vita esetén mindig a vásárlás időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

2.2. Fogalom meghatározás.

2.2.1  Szolgáltató: Jelen ÁSZF vonatkozásában a szolgáltató a STRUVE Corporation Kft.  adószám: 26686347-2-13; cégjegyzékszám: 13 09 198712; székhely cím: 2600 Vác Nagymező utca 9. 1. 

2.2.2  Szolgáltatást igénybe vevő: Jelen szerződés vonatkozásában az a természetes személy vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki/ amely a Szolgáltatást igénybe veszi.

2.2.3  Termék: Jelen szerződés vonatkozásában az áruházban digitális formában megvásárolható fitnesz,  jegyeket és bérletek. (a továbbiakban Bérletek).

2.2.4  Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a www.struvefitness.huhonlapon található webáruházban történő ingyenes regisztráció útján, valamint regisztráció nélkül is igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével a Szolgáltató a Felhasználó által kiválasztott termékek megvásárolja.

2.2.5 A Bérletek fizikai formában kiállításra kerülnek. A Bérletek fizikai formában történő átvételét a Szolgáltató a Szolgáltatás első alkalommal történő igénybevételekor biztosítja a felhasználó részére.

2.2.6 Honlap: www.struvefitness.hu a Szolgáltató által működtetett webáruház honlapja, melyen keresztül Felhasználó kizárólag elektronikus úton adhatja le megrendelését.

2.2.7 Klubtag: Jelen szerződés vonatkozásában a klubtag az a természetes személy akinek nevére a fent említett bérlet kiállításra került és ezzel jogosult lett a szolgáltatások igénybevételére, melyet a Szolgáltató nyújt.

3.A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE


3.1 A vásárlás a www.struvefitness.hu/berletvasarlas/ internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. 

3.2 A Szolgáltatást igénybe vevő a weboldalon történő vásárlásával és regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A „megveszem” gomb megnyomásával a Szolgáltatást igénybe vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk.

3.3 A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a Bérlet értékét és megnevezését, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő és, illetve a beválthatóság helyét, idejét. 

3.4 Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg 48 órán belül, a Szolgáltatást igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A vásárlás előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására, a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. 

3.5 A Bérlet névértékét Ön az STRUVE Corporation Kft. részére fizeti meg.

3.6 Az árak a www.struvefitness.hu/berletvasarlas/ oldalon forintban értendőek, melyek tartalmazzák az ÁFA-t 

3.7 A fizikai formában kiállított bérlet első alkalommal fizetendő díja 1 000,- Ft, melyet az első bérlet vásárlás során kell megfizetni. 

3.8 A Bérlet és Jegy érvényessége és beválthatósága minden esetben a bérlettípus leírásánál található.


Napijegy10 alkalmasHavi bérletÉves bérlet
Beválthatóság(vásárlástól számítandó)Napi egyszeri belépésre jogosít.
24 óráig érvényes
Napi egyszeri belépésre jogosít.
40 napig érvényes.
Napi kétszeri belépésre jogosít.
30 napig érvényes.
Napi kétszeri belépésre jogosít.
365 napig érvényes.

Funkcionális részleg használataFunkcionális részleg használataFunkcionális részleg használataFunkcionális részleg használata

Fitnesz részleg használataFitnesz részleg használataFitnesz részleg használataFitnesz részleg használata

Öltözőszekrény használataÖltözőszekrény használataÖltözőszekrény használataÖltözőszekrény használata

3.9 A Szolgáltatást igénybe vevő köteles két hónap alatt legalább nyolc alkalommal a Szolgáltató által biztosított személyi edző szolgáltatásait igénybe venni. A klubtagság feltétel a legalább 8 alkalom igénybevétele.

3.10. A Szolgáltató minden napijegy mellé ideiglenes beléptető kártyát biztosít a Szolgáltatást igénybe vevő részére. A Szolgáltatást igénybe vevő letétbe helyezi valamely fényképes személyi okmányát a Szolgáltató által biztosított ideiglenes beléptető kártya fejében. Az igénybevett Szolgáltatást követően a Szolgáltatást igénybe vevő köteles az ideiglenes beléptető kártyát leadni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató köteles a nála letétbe helyezett Szolgáltatást igénybe vevő fényképes személyi okmányát az ideiglenes beléptető kártya fejében visszaszolgáltatni.

3.11. Az öltözőszekrényhez tartozó kulcs laeltávolítása, illetve annak elvitele abban az esetben, ha az nem a fitneszterem használata közben történik kötbér köteles, melynek díja napi 5 000,-Ft. Az öltözőszekrényhez tartozó kulcs minden esetben a Szolgáltatást igénybe vevő részére a Szolgáltató biztosítja.

 3.12 Ezen adatok bérlettípusonként eltérőek. Amennyiben a Bérletet ezen az időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban sem Szolgáltatást igénybe vevő részére visszafizetni.

 3.13 A Bérletek felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Szolgáltatást igénybe vevő és a Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnik.

3.14 A terem használata Bérlet meglétéhez kötött, így a Szolgáltató által üzemeltetett terembe való belépés, valamint szolgáltatások igénybevételének előfeltétele az érvényesen a webáruházban megváltott Bérlet.  

4. A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA


4.1 Ahhoz, hogy Szolgáltatást igénybe vevő a webáruházban a Bérletekről minden szükséges információt megismerjen, és a vásárlást lebonyolíthassa, regisztráció szükséges .

4.2 Amennyiben első vásárlása alkalmával Szolgáltatást igénybe vevő a regisztráció műveletét elvégezte, a további vásárlási alkalmak során elegendő bejelentkeznie a webáruházba.

 4.3 Amennyiben hibás, nem megfelelő, nem létező adatokat bocsát rendelkezésre, vagy e-mail postafiókja adatokkal túltelített, a megrendelés teljesítetlensége vagy teljesíthetetlensége okán a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az adatok megadását követően Szolgáltatást igénybe vevőnek lehetősége van arra, hogy az adatokat később módosítsa. A regisztráció az adatok megadását és az adatvédelmi tájékoztató és adatkezelés elfogadását követően befejeződik. Az regisztráció során megadott adatok helyességéért a Szolgáltatást igénybe vevő felel.

4.4 Ezt követően a webáruház automatikus rendszerüzenetet küld az Szolgáltatást igénybe vevő által megadott e-mail címre, amely üzenetben foglalt elérési útvonalra (linkre) kattintva Szolgáltatást igénybe vevő hitelesíti a webáruház számára az e-mail címét, és ezzel jóváhagyja a regisztrációt. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a rendszerüzenetben foglalt hitelesítő linkre az üzenet megérkezését követő 24 órán belül nem kattint, a regisztrációja törlésre kerül.

4.5 A regisztráció semmilyen vásárlási vagy egyéb kötelezettséget nem keletkeztet az Szolgáltatást igénybe vevő oldalán. 


4.6 A vásárlást megelőzően meg kell adnia a számlázási adatokat, majd a rendszer a fizetési felületre irányítja önt, ahol online bankkártyás fizetéssel tudja a bérlet névértékét kifizetni.


4.7 A megrendelésről a webáruház a vásárlás és/vagy a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre automatikusan kap egy visszaigazoló e-ameil, melyben Önt egyúttal tájékoztatjuk a megrendelés részelteiről.


4.8 A Kft. a Bérletek névértékének megfizetésére online bankkártyás fizetési módot biztosít az Szolgáltatást igénybe vevő részére: A SimplePay online fizetési platform rendszeren keresztül történik az OTP Mobil Kft. biztonságos fizetési megoldásán keresztül biztosítja az Szolgáltatást igénybe vevő részére a teljes fizetendő összeg bankkártyás fizetéssel történő teljesítésének lehetőségét. A webáruház a megrendelés lezárását megelőzően elnavigálja Szolgáltatást igénybe vevőt a bankkártyás fizetési művelet elvégzésére szolgáló biztonságos internetes oldalra, amelyen keresztül a fizetés teljesíthető. 

4.9 Amennyiben a vásárlás sikeres a Szolgáltató a Szolgáltatást igénybe vevő részére a vásárlásról visszaigazolást küld.

5. ELÁLLÁS

5.1 Az Szolgáltatást igénybe vevő a szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg, abban az esetben ha a Szolgáltatást igénybe vevő 14 napon belül nem vette igénybe a Szolgáltatást. Az Felhasználó  elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a szerződés megkötését követő 14. nap közötti időszakban is gyakorolhatja. Az Felhasználó elállási jogát a (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) által meghatározott határidőn belül a Szolgáltatóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata útján gyakorolhatja. Az Felhasználó elállása esetén e jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Felhasználó nyilatkozatát a rendelkezésére álló határidő lejárta előtt elküldi.

5.2 A Szolgáltatást igénybe vevő az őt megillető elállási jogát a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő elállási jogát gyakorolni kívánja, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatást igénybe vevő erre vonatkozó írásos kérelme esetén megküldi a Felhasználó részére az erre szolgáló nyilatkozat-mintát, melynek kitöltésével a Megrendelő elállási jogát gyakorolhatja.

5.3 A Szolgáltatást igénybe vevő és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések alapján nyújtott elállási mintatájékoztató jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi.


5.4 Tájékoztatjuk, hogy azon esetköröket, amelyekben Szolgáltatást igénybe vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet – alább idézett – 29.§-a tartalmazza.

6. Szavatosság

6.1 A Szolgáltató a webáruházban elérhető és megrendelhető Bérletekről, azok tulajdonságairól folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt.

6.2 A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Bérletek bármely, olyan tulajdonságában, mely a Szolgáltatást igénybe vevő előre közölt  nem felel meg a teljesítés időpontjában a jogszabályokban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A Felhasználó hibás teljesítés esetén kifogást terjeszthet elő, kifogását a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak szerint:

6.3 A Ügyfél szavatossági igényként elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított 15 napon belül a Felhasználó okozott jelentős érdeksérelem nélkül a választott szavatossági igénynek eleget tesz.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást igénybe vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

7.2 Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz a info@struvefitness.hu email címen, illetve a +36 70 425 0513-as telefonszámon.

7.3 Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@struvefitness.hu e-mail címen.

7.4 A szóbeli panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, és azok megalapozottsága esetén orvosolja.

7.5 A Szolgáltatást igénybe vevő panaszának elutasítása esetén jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Weboldal: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Szolgáltatást igénybe vevő a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét a http://www.bekeltet.hu/6-Elerhetoseg oldalon érheti el.

7.6 A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

7.7 Minden szolgáltatás ára tartalmazza a megrendelés idején hatályos ÁFÁt Amennyiben az áfa mértéke módosul az adásvételi szerződés megkötése előtt a szolgáltatást igénybe vevőnek köteles a választott fizetési módot figyelembe véve minden vételár alulfizetését rendezni, vagy az Szolgáltató azonnal értesíti e-mailben az szolgáltatást igénybe vevőt, hogy az Szolgáltató hol tudja visszafizetni a vásárlónak az esetleges vételár túlfizetést. 

7.8 A jelen általános szerződési feltételek Szolgáltatást igénybe vevőre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki. Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a www.struvefitness.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és korlátozás nélkül letölthetők.

7.9 Tájékoztatjuk Szolgáltatást igénybe vevőt, hogy amennyiben a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet. Vis maior esetén a Szolgáltató kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

7.11 A Szolgáltató jogosult a webáruház kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani, azonban ez a már Szolgáltatást igénybe vevő által leadott és visszaigazolt megrendelések teljesítését nem érintheti.

7.12 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a szolgáltatást igénybe vevőket legalább 5 munkanappal e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Jelen ÁSZF 2019. December 18.  napjától annak visszavonásáig hatályos. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Melléklet

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (1….) .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2…). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3….)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4…..)

(5 ….)

(6 ….)

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1…..) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

(2…..) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

(3…..) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4…..) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

(5…..) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

– „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

– „Ön köteles számunkra vagy …. [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

és

b) illessze be a megfelelőt:

ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy

bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy

bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz… [illessze be az összeget] fuvarozási költséget – Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege… [illessze be az összeget].”, vagy

bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;

és

c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

(6…..) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”